Regnvandsafkobling

Annisse

Den gode historie om borgerinddragelse og samskabelse

Annisse Lokalråds Energi- og Klimagruppe

I 2010 lod Børge Sørensen (SF), formand for Plan- og Miljøudvalget i Gribskov Kommune, sig overbevise om ideen ’Annisse som Energi- og Klimalandsby’. Ideen fik udvalgets enstemmige tilslutning og et tilskud på 50.000 kr.

Annisse har som Energi- og Klimalandsby siden arbejdet med at oplyse lokalområdet om energi- og klimaløsninger blandt andet om husstandsvindmøller, jordvarmeanlæg, varmepumper og grundvandsvarme. Energitjenestens energicheck har også været en del af det, som Energi- og Klimagruppen har arbejdet med.

I maj 2012 blev Annisse Lokalråd tildelt Gribskov Kommunes Miljøpris ledsaget af 10.000 kr. Prisen blev givet for at have arrangeret møder om 'Grøn Energi' med meget stor tilslutning fra lokalsamfundet.

Regnvandsseparering – et fælles ansvar

Lokalrådets Energi- og Klimagruppe blev opmærksom på energiforbruget ved at pumpe spildevand inklusiv regnvand til rensning. I 2015 indgik Lokalrådet i et samarbejde med Gribvand Spildevand A/S om et projekt med fraseparering af regnvand fra kloakafledning og i stedet nedsive regnvandet i jorden.

Hele regnvandssepareringsprojektet i Annisse er startet på borgernes initiativ, fordi vi ønsker at tage et fælles ansvar. Vores mål har fra starten været at tænke i, hvad der var bedst for miljøet ud fra en samlet projektorienteret tanke og ikke i den enkelte grundejer”, siger Jette Haugaard, formand for Annisse Lokalråd.

Skole og lokalsamfund samarbejder om bæredygtig udvikling

Netop nu overvejer Annisse Lokalråd muligheden for at medvirke til at gøre Bjørnhøjskolen til klimaskole. Klimaskolen skal lære eleverne at søge viden om naturen, klimaet og samfundet og opnå forståelse for, hvordan de tre ting hænger sammen.

Lokalrådets målsætning med en eventuel klimaskole er, at skolebørn og lokalområdets beboere i fællesskab arbejder med bæredygtig udvikling og gør en indsat for at løfte FN’s verdensmål 15 ’Livet på Land’.

Seneste kommentarer

02.05 | 16:51

DXX9JA4DV2W https://page.link

05.03 | 19:23

Det var længe siden jeg havde arbejdet med 123 hjemmeside, så jeg skulle lige se di nye muligheder.

05.03 | 16:19

Dejligt med et nyt opdateret layout.

27.02 | 20:06

De link der ikke fungere skyldes at de har ændret hjemmeside som jeg ikke kender.

Del siden