Årlig dialogmøde

Lokalforeningsrådet har anmodet Kommunen om at sætte punktet
 planer for turisme
 på dagsorden på det årlige Dialogmøde.

Har du bemærkning til punktet som du ønsker på hjemmesiden, så send en mail til

leif.jakobsen@mail.dk

Hvad sker der på området

Gribskov Kommunes dialog med repræsentanter fra erhverv og turisme i området kommer i fastere rammer. Formanden for det nyoprettede erhvervs- og turismeudvalg, Morten Jørgensen, har således taget hul på månedlige møder med repræsentanter fra denne sektor.

På et dialogmøde med kredsen af repræsentanter fra foreningerne indenfor erhverv og turisme torsdag 20. maj lægges yderligere rammer for det fremtidige samarbejde

GRIBSKOV: Udvalgsformand Morten Jørgensen har haft de første møder med nogle af organisationerne for at få afklaret, hvordan de ser på fremtidens samarbejde og hvilke ideer, de ligger med.

- Det er tilrettelagt, så møderne holdes både med det administrative og politiske niveau, idet kulturchef Annette Sørensen og jeg selv på vegne af erhvervs- og turismeudvalget tager disse kontaktmøder. Det er helt konkret også for at give Gribskovs to repræsentanter i VisitNordsjællands bestyrelse, Stanna Øland og Jesper Behrensdorff, mulighed for at få opbakning til dette arbejde, forklarer Morten Jørgensen.

Dialogmødet med deltagere fra erhverv og turisme er opfølgning af det seneste møde med medlemmerne af den tidligere turist- og erhvervsfond.

Her skal vi både drøfte de fremtidige samarbejde og aktuelle emner, som deltagerne kan byde ind med. Blandt andet skal vi også se nærmere på forslag til fremtidig status for erhvervs- og turistkontorerne i Helsinge og Gilleleje, oplyser udvalgsformanden.

Kommentarer

Erik Ohlsen

25.10.2010 13:50

Se referat fra konferencen om Erhverv og turisme.

Seneste kommentarer

02.05 | 16:51

DXX9JA4DV2W https://page.link

05.03 | 19:23

Det var længe siden jeg havde arbejdet med 123 hjemmeside, så jeg skulle lige se di nye muligheder.

05.03 | 16:19

Dejligt med et nyt opdateret layout.

27.02 | 20:06

De link der ikke fungere skyldes at de har ændret hjemmeside som jeg ikke kender.

Del siden