Debatindlæg rotter netavisen

Debatindlæg til Netavisen

Rottefældesagen - Hvor stort bliver borgernes samlede tab ?

 

Er de samlede projektudgifter fuldt oplyst?

Gribskov Kommune har som bekendt sammen med sit spildevandsselskab Gribvand investeret i 1000 elektroniske rottefælder til at bekæmpelse af rotter i de kommunale kloakker. Rottefældeprojektet løber til 30. juni 2020. Projektperioden er opgivet til 3 + 30 måneder.

Da det politiske system i Gribskov Kommune behandlede rottesagen for nylig, blev udvalget informeret om, at sagen har kostet 5,644 mio. kr. indtil nu.

Det politiske udvalg for Udvikling, By og Land som behandlede sagen på mødet den 26. maj 2020 besluttede:

  1. 1.    at 700 af de 1.000 elektroniske rottefælder tages op af kloakken og sættes på lager
  2. 2.    at der arbejdes videre med de fire testscenarier tre måneder efter projektets ophør
  3. 3.    at udvalget efter afslutning af testscenarierne beslutter hvad der skal ske med de resterende 300
    fælder i kloakken og de 700 fælder der er sat på lager

Anticimex årlige driftsomkostninger er oplyst til (Gribskov Kommune og Gribvand Evaluering af projekt rottebekæmpelse i kloakken – januar 2020) 2,6 mio. kr.. Det ville på driftssiden kunne give en udgift på  7,15 mio. kr. i projektperioden.

Listeprisen i 2015 på en rottefælde incl. batteri var 15.635 kr. excl. moms. Det ville kunne give en anskaffelsespris på 15,635  mio. kr. .

Potentielt kunne den samlede pris til Anticimex have været 22,785  mio. kr. . Den er oplyst til 5,644 mio. kr.. Det giver en rabat på over 75%. Det er en bemærkelsesværdig stor rabat. Kontrakten blev indgået med firmaet Wisecon få måneder før Anticimex opkøbte firmaet Wisecon til et trecifret millionbeløb.

Det videre forløb

Udvalget besluttede, at afvikle projektet. Hvad der skal ske med fælderne, siger  beslutningen ikke noget om, andet end at de 700 af fælderne stilles på lager. Optagning af en fælderne bliver også en udgift. Dertil kan der være udgifter til opbevaring. Hvis fælderne ikke kan sælges brugt vil det koste penge at få dem affaldsbehandlet. Hvis fælderne kan sælges, kan salget jo i nogen grad modregne den udgift der på nuværende tidspunkt kan gøres op.                            

Gribskov Kommune har haft en stigning i rotteanmeldelser fra 2017 til 2019. De andre kommuner i området har haft et  fald i anmeldelser fra 2017 til 2019. Spørgsmålet er derfor, om fælderne overhovedet har skudt en eneste rotte. Der er ingen tvivl om at de mange millioner havde været bedre givet ud til reparation af Gribvand mange nedslidte kloakker og specielt kloakbrønde.  En sikker måde til holde rotterne ude af kloakkerne på, er reparation og løbende vedligeholdelse. Det er kendt viden i kloakbranchen. Det ville samtidig have givet arbejde til Nordsjællands entreprenørfirmaer.

 

Mange undrer sig over, at Gribvand og Gribskov Kommune købte 1000 fælder i stedet for at starte med 10 - for nu lige at se, om de virkede. Anticimex forhandler og udlejer kameraer til at montere i kloakbrønde. Det er en teknisk mulighed at montere et kamera sammen med en rottefælde og tage et billede, hver gang  en rotte bliver skudt. Hvis ikke Anticimex kan/vil løse denne simple opgave, er der andre der kan. En større sjællandsk kloakforsyning havde stillet denne dokumentation som betingelse til Anticimex for at købe fælder. Men de fik det svar, at det ikke var muligt. Denne forsyning købte derfor ingen fælder.

 

Nærliggende spørgsmål

 

  • Hvad var anskaffelsesprisen for de 1000 fælder?
  • Hvorfor iværksætter/kræver  Gribskov Kommune og Gribvand ikke, at fældernes effektiv/virkning eftervises med fotos? (Det burde være en smal sag, når der indtil nu hævdes at være skudt 57.000 rotter)
  • Hvad ender den samlede regning på incl.  alle omkostninger for alle involverede?

 

 

Projektet med de 1000 digitale rottefælder har allerede kostet den enkelte husstand i Gribskov Kommune et anseeligt beløb afhængigt af bl.a. vandforbruget. Det har fortsat Lokalforeningsrådets interesse. Se øvrige dokumenter i sagen på Lokalforeningsrådets hjemmeside http://www.lokalforeningsraadet.dk/

 

 

Seneste kommentarer

02.05 | 16:51

DXX9JA4DV2W https://page.link

05.03 | 19:23

Det var længe siden jeg havde arbejdet med 123 hjemmeside, så jeg skulle lige se di nye muligheder.

05.03 | 16:19

Dejligt med et nyt opdateret layout.

27.02 | 20:06

De link der ikke fungere skyldes at de har ændret hjemmeside som jeg ikke kender.

Del siden