Dialogforum

Under navnet Dialogforum for Lokalsamfund har Gribskov Kommune oprettet et samarbejde med Lokalforeningsrådet og andre bylaug, lokalråd og borgerforeninger.

Grundlaget for dialogforummet er strategien for lokaldemokrati og inddragelse. Derfor er det overordnede formål med samarbejdsfladen, at Gribskov Kommune herigennem medvirker til at skabe rammer som støtter borgernes engagement i og bidrag til lokalsamfundet.

Samarbejdsfladen med lokalråd, borgerforeninger og bylaug kommer derfor til at få et bredt sigte, således at det almindelige hverdagsliv i lokalsamfundene understøttes på bedst mulig måde. Emner som sundhed, kultur, kulturværdier, fysisk planlægning, netværksdannelse, udvikling og det sociale liv (social kapital) bliver centrale for dialogforummet.

Organisering

Grundlaget for dialogforummet er en række principper, som understøtter at dialogforummet:

  • er fleksibelt både i forhold til emner og mødeform
  • både kan arbejde med langsigtede emner/initiativer som kortsigtede
  • både kan arbejde med specifikke emner og gå i dybden med dem samt med mere overordnede tiltag
  • er dialogorienteret
  • har flere initiativtagerne - både Gribskov Kommune som lokalråd, borgerforeninger og bylaug


Deltagere
Deltagere i dialogforumme er alle foreninger, der som sit overordnede formål har lokalsamfundets interesser. Foreningerne kan hedde lokalråd, borgerforening, bylaug eller andet lignende.

Inviterede til at deltage i dialogforummet er Gribskov Lokalforeningsråd, der repræsenterer 14 lokale foreninger. Desuden vil de lokale foreninger, der ikke er medlem af Lokalforeningsrådet også blive inviterede. Omend Gribskov Kommune opfordrer til, at de lokale foreninger i Gribskov Kommune samlet kan repræsenteres af Lokalforeningsrådet.

Deltagere fra Plan - og Miljøudvalget er Susan Kjeldgaard og Michael Bruun.

Kontakt
Dialogforum for lokalsamfund kan kontaktes via lokaldemokrati@gribskov.dk

Møde kalender

Vi har nu fået fastsat følgende datoer for kommende møder i Dialogforum for Lokalsamfund.

Onsdag d. 24 marts 16-18

Tirsdag 1. juni 17-19 - det årlige dialogmøde

Onsdag d. 15. september 16-18

Onsdag 1. december 16-18

Dagsorden 24-3-2010Hermed dagsorden for mødet i Dialogforum for Lokalsamfund onsdag d. 24. marts 2009 kl. 16-18 i Lokale 105 på Rådhuset i Helsinge.

 

Pkt

Dagsorden og referat

1

Velkomst Kort præsentation af deltagere, kontaktudvalget, politikere

Ref.


2

Lokalforeningsrådet informerer Tanker om emner og møder i 2010 - aktuelle emner i lokalsamfundene - Borgerinddragelse i forbindelse med specifikke sager - Rekreative stier - planlægning af rekreative stier og efterlysning af kortmateriale - Åer og vandløb. Normer, styringprocesser mv? - Turisme - anmodning om orientering af fremtidens turismepolitik/strategi

Ref.


3

Gribskov Kommune informerer - Lokalforeningers fokuspunkter for 2010 - Listen er linket ud på hjemmesiden gribskov.dk/lokaldemokrati under borgerforeninger, lokalråd og bylaug. - Gadejord - oplæg om typiske forespørgsler og håndtering - Høring af kollektiv trafik

Ref.


4

Mødetema - Det årlige dialogmøde Tema Tidsrum Organisering/oplæg

Ref.


5

Afrunding

Ref.Med venlig hilsen

Karina Juul Larsen
Planlægger

Gribskov Kommune
Plan & Byg
Rådhusvej 3
3200 Helsinge
72 49 83 11
72 49 60 09 (Plan & Byg)
kjlar@gribskov.dk
www.gribskov.dk

Seneste kommentarer

02.05 | 16:51

DXX9JA4DV2W https://page.link

05.03 | 19:23

Det var længe siden jeg havde arbejdet med 123 hjemmeside, så jeg skulle lige se di nye muligheder.

05.03 | 16:19

Dejligt med et nyt opdateret layout.

27.02 | 20:06

De link der ikke fungere skyldes at de har ændret hjemmeside som jeg ikke kender.

Del siden