Oversigt

Gribskov Kommune har ca. 30 gadekær, hvoraf de fleste ligger i kommunens landsbyer. Mange gadekær har både en naturmæssig, social og rekreativ værdi for beboerne i området.

I Planstrategi 2008 er det Byrådets mål, at "fællesarealer som gadekær... fremstår velholdte og tilgængelige for beboerne".

I Kommuneplan 2009-2021 angiver Byrådet som et mål, at fællesarealer som eksempelvis gadekær bevares i landsbyerne.


Gadekærene er blandt andet beskrevet i Vejby-Tibirke selskabets årbog 2011.

Kontakt til Kommunen

LOKALFORENINGSRÅDET

Kontaktudvalget

Til Plan- og Miljøudvalget

ATT: Børge Sørensen

20. marts 2012

På baggrund af vores sidste dialogmøde, hvor Lokalforeningsrådets kontaktudvalg  havde sat

Gadekær – opfølgning, også på PMU-møde i marts 2011.

på dagsordenen, ønsker vi følgende punkter besvaret, idet vi på mødet ikke fik nogen egentlig opfølgning eller opdatering vedr. gadekær.

  1. Der er for et år siden oprettet en tværfaglig arbejdsgruppe vedrørende gadekær (se referat af Plan- og miljøudvalgets møde 2. marts 2011). Kontaktudvalget ønsker oplyst, hvem der medlemmer og kontaktperson for gruppen?
  1. Vi ønsker endvidere oplyst, hvor langt arbejdsgruppen er kommet med sit arbejde?
  1. Vi ønsker at få udleveret en liste over samtlige gadekær i kommunen
  1. Vi ønsker oplysninger om, hvilke gadekær kommunen har fået adkomst til?

Hvilke gadekær er over

2

100 m

og dermed underlagt Naturbeskyttelseslovens § 3?

100 m

Hvilke regler er der for vedligeholdelse af gadekær under og over

2

?

  1. Har kommunen formidlet denne viden om reglerne for oprensning til de lokale bylaug, borgerforeninger, lokalråd og andre interessenter?

Det er et stort ønske i landsbyerne om at få ryddet op i deres gadekær om foråret, og da en overtrædelse af naturbeskyttelsesloven. § 3 kan blive en meget alvorlig sag, skal Kontaktudvalget anmode kommunen om et svar senest den 3. april 2012.

På vegne af kontaktudvalget

Jette Haugaard

Seneste kommentarer

02.05 | 16:51

DXX9JA4DV2W https://page.link

05.03 | 19:23

Det var længe siden jeg havde arbejdet med 123 hjemmeside, så jeg skulle lige se di nye muligheder.

05.03 | 16:19

Dejligt med et nyt opdateret layout.

27.02 | 20:06

De link der ikke fungere skyldes at de har ændret hjemmeside som jeg ikke kender.

Del siden