Kontaktudvalget står for den praktiske koordinering af kommunikation indadtil såvel som udadtil.
Kontaktudvalget etablerer sig med en formand.

En forudsætning for at deltage i Rådets beslutningsprocesser er at der svares på henvendelser fra kontaktudvalget indenfor tidsfristen, normalt en uge. For hastesager ringes rundt (ved kontaktudvalget).

Rådet etablerer sig med et kontaktudvalg bestående af 3-5 medlemmer valgt ved møde i andet kvartal. Kontaktudvalget kan ændres eller suppleres på rådsmøde eller ved e-mail. Kontaktudvalget står for den praktiske koordinering af kommunikation indadtil såvel som udadtil. Kontaktudvalget etablerer sig med en formand.

Rådet har for det næste år valgt et kontaktudvalg bestående af :


Jette Haugaard, Annisse Lokalråd, 48285012

haugaard@garbolund.dk


Henny Green, 27585777

greenstegnestue@gmail.com


Pernille Saabye Lütken, Villingerød Bylaug, 60682708
psl@mail.dk


Karin Hammerum,    Annisse Lokalråd

khammerum@hotmail.com


Henning holm   Villingerød/Esrum 

birkely1993@gmail.com