Oversigt over stier


Gribskov Kommune har i deres sti plan udelukkende arbejdet med trafikstier.
Lokalforeningsrådet vil arbejde for at bibeholde og reetablerer de rekreative stier der findes i kommunen, samt at oplyse om hvad der findes af stier.

I 1981 udgav Helsinge Kommune 3. udgave af bogen Stier i
Helsinge kommune

Sti nr. 10 Holløselundstien.840 meter
Stien løber fra Holløselundvej til Tisvildevej

 

Sti nr. 11 Vincentstien.330 meter
Stien løber fra Heatherhill til Salgårdshøj

 

Sti nr. 12 og 13 Rågemarks og Dynmosestien. 2160 meter
Stien løber fra Askemosevejen

 

Sti nr. 14 Vejby kirkesti. 600 meter
Stien løber fra Møngevej til Kirkebakken


Sti nr. 15 Holløsestien. 1320 meter
Stien løber fra Askemosevejen i Holløse til Stationsvej i Vejby.
Skole og Kirkesti for beboerne i holløse by.

Sti nr. 16 Stavnshøjstien.
900 meter
Stien løber fra Kildevejen til Askemosevejen

Sti nr. 17 Ørbystien1720 meter
Stien løber fra Ørby til Vejby

Sti nr. 18 Julehøjstien1800 meter
Stien løber fra Åmosevejen  ved Ørby station til Stationsvej i Vejby

Sti nr. 40. Hemmingstrupstien. 340 meter
Stien løber fra Hemmingstrupvej til Valbyhegn.

Sti nr. 41 Valby Huse-stien. 1560 meter.
Stien løber fra Vibelandsvej forbi Bremerlandsgård ad Nørrevangsvej til Aggebovej Øst for Valby By.
Har du kenskab til andre stier, så beskriv dem i en mail til
leif.jakobsen@mail.dk
Så vil det blive sat på hjemmesiden.

Kommentarer

04.04.2010 15:07

Helge Hansen

Til Leif: Det er jeg klar over. De her nævnte er jo kun en mindre del af de gamle stier. Hvordan bidrager vi med input om andre? Det er det der er mit spørgsmål

04.04.2010 21:59

Leif Jakobsen

Det er endnu ikke afklaret med kommunen, hvordan det skal formidles.
De stier jeg har nævnt er inden for Vejby Sogn.
Send en mail med jeres stier.

02.04.2010 13:15

Helge Hansen, Valby Bylaug

Er tanken at dette blot er til information. Eller skal websiden bruges til at indsamle information om stier der trænger til vedligehold eller som er forsvundet?

02.04.2010 16:24

Leif Jakobsen

Lokalforeningsrådet er i dialog med kommunen om hvorledes vi for bevaret de gamle stier, og udbredt kenskabet til dem.