Kollektiv transport

DIALOGGRUPPEN
Gribskov Kommune har etableret en Dialoggruppe for at sikre, at brugerne af den kollektive trafik og behovstyrede kørsel bliver inddraget i og aktivt kan påvirke kørselsanalysen. Deltagerne i dialoggruppen er udvalgt af Trafikudvalget, og repræsenterer de følgende organisationer:
• Ældrerådet
• Handicaprådet
• Lokalrådene i Gribskov Kommune
• Landliggersammenslutningen
• Grundejersammenslutningen
• Skolebestyrelserne og Gribskov Gymnasium
• Handels- og erhvervsforeningerne
• Dansk Røde Kors Gribskov
• Trafikselskabet Movia

11-01-2016

Leif Jakobsen

Næste møde er planlagt til 28 jan. 2016 og herefter 30-3-2016

20-01-2011

Leif Jakobsen

Fra kommunen deltager:
Bo jul og Børge Sørensen.
Borgerindragelse er godt, bare de ikke opdager det.?
Følgende er blevet meddelt Lokalforeningsrådet:
Har er referatet fra sidste møde i dialoggruppen for kollektiv trafik, 30.11.2011

Referaterne ligger ikke på hjemmesiden, da forummet er lukket og der skal være mulighed for at sige og drøfte upopulære emner. Der burde dog ikke være noget i dette referat, der ikke allerede er kendt stof uden for murene.